Komunia Święta

UWAGA: OD TEGO ROKU SZKOLNEGO I KOMUNIA ŚWIĘTA UDZIELANA BĘDZIE DZIECIOM W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Zgodnie z odpowiednimi ustaleniami Konferencji Episkopatu Polski poszczególne sakramenty człowiek należący do wspólnoty Kościoła Katolickiego powinien przyjmować w swojej parafii zamieszkania. Tylko w sytuacjach wyjątkowych Proboszcz może… Przeczytaj